وبلاگ انسان و محیط

 

1-محور یا محورهای تعادل محیط زیست در مقیاس کره یا اکوسیستم چیست؟

محور تعادل یا توازن کره زمین پیوستگی و هماهنگی آن است.در این کره خاکی همه چیزدر هماهنگی و ارتباط با یکدیگر است،وهمین پیوستگی است که تعادل زمین را حفظ وشرایط را برای بقای حیات آن فراهم کرده است.تمام اجزاء کره زمین یک سیستم را تشکیل می دهند که هر جزء زمینه را برای حیات جزء دیگر فراهم میکند،همانطور که جزء دیگری شرایط مناسب  برای بقای آن را فراهم کرده است.

آب،هوا،خورشید و زمین در ارتباط و پیوستگی  با یکدیگر شرایط زیست را در زمین فراهم می آورند وحفظ محیط زیست و امکان بقای آن وابسته به این هماهنگی است.

درختی که رشدش توسط آب،خاک وخورشید فراهم شده از زمین در برابر فرسایش حفاظت می کند،اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده را تاًمین میکند، شاخ وبرگ پوسیده آن شرایط مناسبی را برای رشد برخی از گیاهان وجانوران فراهم میکنند ،این گیاهان غذای برخی جانوران را فراهم کرده و انسانها از این جانوران تغذیه میکنند.

اما برهم زدن این هماهنگی بر اثر استفاده نادرست از زمین و صدمه زدن به محیط زیست تعادل زمین را برهم خواهد زد.مهمترین وشاید تنها نیروی برهم زننده ی این هماهنگی انسان است که هموار برای تاًمین نیازهایش از زمین بهره میگرفته و امروزه به علت گسترش فناوری وبهره برداری بیش از حد از زمین ،باعث از بین رفتن این هماهنگی و برهم خوردن تعادل کره زمین شده است.

2-پایه یا اساس زندگی اقتصادی کنونی جهان در مقیاس کره چیست؟وچه عملکردهایی داشته است؟

پایه واساس زندگی اقتصادی کنونی نفت است. پیدایش نفت قدرت انسان را بسیار افزایش داد و پیشرفتی را که می رفت طی قرن ها حاصل شود، با کمک نفت طی چند دهه ایجاد شد.

با پیدایش نفت ماشین جای انسان را گرفت وکشاورزی گسترش یافت به گونه ای که تولید مازاد بر مصرف شکل گرفت،برای فروش این مازاد جابجایی وتجارت بین کشورها رونق یافت،این تولید بالا وصادرات آن موجب پیشرفته شدن کشورها شد، وبه تبع آن مصرف گوشت افزایش یافت و دامپروری گسترده شکل گرفت که فشارزیادی را بر محیط تحمیل کرده است.

با افزایش قدرت انسان ،متکی به نفت ،کشاورزی تک محصولی شکل گرفت که موجب از بین رفتن تنوع گونه ها وبسیاری از جنگلها شد. افزایش جمعیت به تبع افزایش قدرت انسان در رفع نیازهایش، فشار زیادی را به زمین تحمیل کرده است.

استفاده گسترده از نفت وسوخت فسیلی در صنعت باعث آلودگی و افزایش گرمای هوای کره ی زمین شده است واین گرما در مقیاس جهانی تعادل محیط را بر هم زده ، یخ ها  در حال ذوب شدن هستند و با ذوب شدن آنها منابع عظیم آب شیرین شور می شود وسطح آب دریاها و اقیانوسها بالا امده وشهرهای ساحلی به زیر آب خواهند رفت .

بنابراین، پیدایش نفت قدرت انسان را بسیار افزایش داد واین امر باعث بهره برداری وفشار بیش از حد بر زمین شد به گونه ای که بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری،جنگلها وزمینهای زراعی آسیب جدی دیده اند.

بنابراین می توان گفت امروزه پایه ی تمام فعالیتهای اقتصادی جهان متکی به نفت است وبدون وجود نفت تقریباً همه فناوریهای انسان بلا استفاده خواهد ماند.

البته عامل اصلی شکل گیری نفت انرژی خورشیدی است،ولی انسان هیچگاه نمی توانست و نمی تواند به طور مستقیم از نیروی خورشید به این اندازه کمک بگیرد وپیشرفت کند.

 

1-چند مورد ازموانع و سدها برای مشاهده دقیق تر پیرامون و محیط اطراف را نام برده، توضیح دهید:

1-مذهب:بعضی از مذاهب می توانند مانعی برای مشاهد دقیقتر محیط پیرامونمان باشند.انسان از بدو تولد با مذاهب وتعالیم دینی آن اشنا شده است،که با توجه به تعالیم وویژگیهای هر مذهب دید ودقت انسان نسبت به محیط پیرامونش متفاوت است.

برای مثال اگر مذهبی این خصیصه را داشته باشد که باید دستورات وتعالیم دینی را بی چون وچرا انجام داد وتفکر در دستورات هنجار باشد،انسان نسبت به اطرافش بی دقت وبی توجه خواهد بود.اما اگر مذهبی انسان را به تدبر در اطراف و محیطش تشویق کند انسان نسبت به اطرافش با دقت بیشتر و دیدگاه متفاوتی مینگرد.

2-حکومت (نظام حکومتی،سلطنتی،جمهوری و...) :با توجه به ویژگیها و هنجارهایی که در هر حکومتی وجود دارد ،محدودیت یا آزادی نگرش افراد به محیط پیرامون تغیر میکند.برای مثال : فردی که در حکومت سلطنتی زندگی می کند نسبت به فردی که در حکومت جمهوری است آزادی کمتری دارد .

3-نظام آموزشی :اگر در نظام آموزشی فرد بیشتر به علوم تجربی وتجربه وآزمایش توجه و تاکید شود،انسان می آموزد که همواره به محیط توجه کند و با دقت و نگرش پویاتری به  پیرامونش بنگرد.

4-محیط اجتماعی:با توجه به اجتماع وشرایطی که فرد در آن رشد یافته واینکه کنجکاوی  وتفکر وسوال درباره محیط اطرافش پسندیده باشد یا خیر، دقت ونوع نگرش فرد نسبت به پیرامونش متفاوت است.

5-ویژگیهای فردی:مثل تعصب،دقت یا بی دقتی فرد،حس کنجکاوی .

 6-محل تولد(مکان زندگی ،موقعیت):اگر انسان در مکانی متولد شود و رشد یابد که همواره با دیگر نقاط جهان در ارتباط است ،نسبت به انسانی که در انزوا است وتمام دنیا را همان کشور خود می بیند با نگرش متفاوت تری  به پیرامونش می نگرد.

7-شغل:میتوان گفت یک فرد کارمند یا کارگر کمترین ویک ملوان ودریانورد بیشترین دقت را نسبت به محیط اطراف خود دارند ونوع نگرش این دوفرد به محیط پیرامونشان متفاوت است.

 

2-  20 عنوان جدید برای جغرافیا بنویسید:

1-جغرافیای منابع

2-جغرافیای اشتغال

3-جغرافیای بیکاری

4-جغرافیای صادرات

5-جغرافیای واردات

6-جغرافیای توریسم(جهانگرد)

7-جغرافیای امید به زندگی

8-جغرافیای رفاه اجتماعی

9- جغرافیای جمعیت

10-جغرافیای جاذبه های طبیعی

11-جغرافیای جاذبه های انسانی

12-جغرافیای ازدواج

13- جغرافیای پوشش گیاهی

14- جغرافیای پوشش جانوری

15- جغرافیای استقلال

16- جغرافیای وابستگی

17- جغرافیای دزدی

18- جغرافیای طلاق

19- جغرافیای افسردگی

20- جغرافیای نژاد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ساعت   توسط م. زمانی  |